7. ÅNGERRÄTT

7.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Babybutiken Darwin detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar); eller

(c)
ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

7.3
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.4
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Babybutiken Darwin via mail. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7.5
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Babybutiken Darwin. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Babybutiken Darwin enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten.

7.6
Ibland kan Babybutiken Darwin erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Sajten.

7.7
När Du ångrar ditt köp betalar Babybutiken Darwin tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Babybutiken Darwin rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8
Babybutiken Darwin betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum   Babybutiken Darwin tog emot din retur om utövande av ångerrätten.  Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.